Wij verlichten uw dagelijks beheer en helpen u uw verzekeringsprojecten waar te maken

WIJ BEGELEIDEN ALLE SPELERS VAN DE VERZEKERINGSWERELD

en bieden hen diensten aan die het werk verlichten en hun ontwikkeling bevorderen

Beginnende of
ervaren MAKELAARS
en hun klanten

DIENSTVERLENERS die bijkomende
aanleunende verzekeringsdiensten
aan hun klanten willen aanbieden
via een erkende verzekeringsbemiddeling

Nationale
VERZEKERINGSONDERNEMINGEN

Alternatieve of buitenlandse
VERZEKERINGSONDERNEMINGEN

WIJ ONDERSTEUNEN U IN HET BEHEER EN IN DE ONTWIKKELING VAN UW PORTEFEUILLE

en bieden u alle mogelijke diensten aan om uw werk te vergemakkelijken

Verhoging van uw rentabiliteit

Tijdelijke aanvulling van uw team
via externe ondersteuning

Uw wettelijke verplichtingen
helpen nakomen

Contacten verzorgen met specifieke maatschappijen

Toegang tot betere tarieven
en uitgebreidere
volmachten

De voortzetting van uw portefeuille
verzekeren bij afwezigheid

Overname van de zware
en belastende werkzaamheden

Het opstarten van uw werkzaamheden
als makelaar of verzekeraar

Nieuwe diensten aanbieden
aan uw klanten

Uw uitbatingskosten
verminderen

Tijdswinst en
focus op uw klanten

Overname & overdracht
van portefeuilles

Onmiddellijke toegang tot een
100% digitaal en mobiel kantoor

Ontwikkeling van uw werkzaamheden en uw
aanwezigheid op het internet.

Dekking van een
specifiek risico

Andere behoeften?
Raadpleeg onze diensten «op maat»

Ons BEDRIJF

Willemot is een dienstverlenend bedrijf voor verzekeringsbemiddelaars en verzekeringsmaatschappijen, dat producten, tools en gecentraliseerde diensten aanbiedt die hen en hun klanten het dagelijks werk vergemakkelijken.

Dankzij haar centrale en neutrale positie op de markt, verbindt de nv Willemot haar klanten onderling, vergemakkelijkt hun uitwisselingen, globaliseert hun behoeften en stelt hen voor volgende diensten te delen:
– informatie en expertise
– verzekeringsproducten
– beheersfaciliteiten & voordelen (prijzen/tarieven, volmachten ,…) mobiele IT-tools, gecentraliseerde diensten)

onze STERKE PUNTEN

Door onze omvang en voorgeschiedenis is Willemot een belangrijke speler in de wereld van de verzekeringsbemiddeling. Dit biedt ons voldoende geloofwaardigheid en gewicht om belangrijke middelen in te zetten of om onze klanten te vertegenwoordigen bij andere aanwezige spelers op de markt. Onze centrale positie op de verzekeringsmarkt geeft ons een neutrale en objectieve positie die ons toelaat de uitwisselingen vlotter en makkelijker te laten verlopen.

De verzekeringswereld stoelt in de eerste plaats op een technisch beheer van verzekeringsproducten die zonder een gezonde en onfeilbare database onmogelijk is. Sinds ons ontstaan wordt het gros van onze middelen ingezet in de verbetering en de ontwikkeling van onze IT-structuur. Vandaag beschikken wij over stevige technische en menselijke ressources in IT.
– een snel en doeltreffend reactievermogen om de veranderingen van de markt en de behoeften van onze klanten op te vangen
– een vermogen om vernieuwend en ‘out of the box’ te denken

Verzekeringsbemiddeling is een beroep apart, waarvan alle aspecten voldoende gekend en beheerst moeten zijn om de spelers ten volle te kunnen ondersteunen. Onze organisatie bestaat sedert 1841 en heeft alle evoluties doorlopen om ook vandaag een belangrijke speler te zijn. Wij kennen de behoeften van onze klanten en deze van hun verzekerden, wat ons toelaat hen beter te begrijpen en te ondersteunen.0

Jaar bestaan

0

Medewerkers

0

Polissen onder beheer

0

Gescande A4